Netflex Blog

VMware vCenter Operations Manager

VMware-vCenter-Operations-Manager

VMware vCenter Operations Manager, onderdeel van de VMware vSphere met Operations Manager suite (vSOM) geeft u een duidelijk beeld van uw virtuele omgeving. Naast de informatie die vCenter Server u standaard geeft, wordt Operations Management gebruikt om alle informatie die vCenter Server bevat te combineren en hierop te rapporteren.

Dashboard

Het Operations Manager dashboard, beschikbaar binnen alle vSOM edities, biedt u een helder en duidelijk overzicht over de gezondheid van uw virtuele omgeving. Op het dashboard laten de 3 pijlers Health, Risk en Efficiency d.m.v. een score zien hoe de omgeving erbij staat. Tevens laat Operations Manager zien waarom een score een bepaalde waarde heeft, dit is te zien door op de desbetreffende pijler door te klikken.

 

VMware-vCenter-Operations-Manager-small

 

Naast actuele issues, zoals het vollopen van een datastore of een cluster met te weinig resources  binnen de virtuele omgeving, laat Operations Manager ook zien wat de mogelijke problemen in de toekomst kunnen zijn. Op deze manier is uw virtuele omgeving op een proactieve manier te beheren en kan de beschikbaarheid hoog worden gehouden.

Slimme Tool

Binnen een hoop monitoringoplossingen kunt u een bepaalde threshold instellen, een waarde die er – indien overschreden – voor zorgt dat er een alert in de vorm van bijvoorbeeld een mailtje wordt gegenereerd. Operations Manager werkt niet met deze ‘vaste’ tresholds. Operations Manager is in staat een bepaald patroon te herkennen en hier de monitoring en alerts op aan te passen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat elke dinsdagnacht servers worden herstart voor het installeren van updates. Na een aantal keer zal Operations Manager leren van dit gedrag en dit als ‘normaal’ gedrag zien waardoor dit geen alerts meer genereert.

Veelzijdig

Operations Manager beschikt over meer dan alleen monitoring. Zo is het mogelijk om ‘what-if’ scenario’s te draaien en virtueel aanpassingen aan uw omgeving door te voeren, zodat u de impact kunt bepalen voordat u deze wijzigingen in het productiesysteem doorvoert. Verder zit er een prima rapportagegedeelte in Operations Manager waarmee een diversiteit aan rapportages op te vragen is. Zo kunt u er bijvoorbeeld d.m.v. deze rapportages voor zorgen dat het rendement van uw omgeving omhoog gaat, door bij virtuele systemen de resources af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik.

 

VMware-vCenter-Operations-Manager-2-small

 

Naast naar de actuele informatie te kijken zal Operations Manager ook een voorspelling doen naar de toekomst. Merkt het systeem op dat er over een bepaalde periode bijvoorbeeld VM’s worden toegevoegd, dan zal Operations Manager dit weergeven in het ‘planning’ gedeelte van de tool. Zo kunt u op tijd rekening houden met een uitbreiding van de omgeving.

Scroll to Top