Monthly Archives: August 2015

Verzonden items en gedeelde mailboxen in Outlook 2013

outlook

In Exchange 2013 CU9 en de huidige versie van o365 (augustus 2015) bestaat er de mogelijkheid om verzonden items te plaatsen in de verzonden items map van de gedeelde mailbox als er gebruik gemaakt wordt van send-as machtigingen.
Tot nu toe werden deze mailtjes geplaatst in de verzonden items van de persoon die de mail verstuurd had,

Continue Reading

Scroll to Top