Netflex Blog

Configureer meerdere Users sources binnen één zone in ZCM

novell zenworks

Binnen ZENworks 11 is het mogelijk om binnen een enkele ZENworks Zone meerdere User Sources te configureren. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om én gebruikers uit eDirectory én gebruikers uit ActiveDirectory te laten inloggen op de ZENworks omgeving.

De extra user-source is toe te voegen in de configuration van ZCM:

Wanneer een zelfde gebruiker in meerdere User Sources aanwezig is, is het mogelijk dat de verkeerde User Source wordt gebruikt voor de authenticatie met de ZENworks Zone op de werkstations. Om een specifieke User Source te forceren op een werkstation, moet het onderstaande worden aangepast in de regisry op de werkstation:

In REGEDIT onder  “HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARENovellZCMZenLgn” moeten de volgende twee registry entries worden toegevoegd:

REG_SZ: DefaultRealm=EDIR_TREE (of de naam van de ActiveDirectory)

REG_DWORD: EnableSeamlessLogin=1

Hierna zal dit werkstation aanloggen op de REALM EDIR_TREE in de ZCM zone.

Scroll to Top