Netflex @Ignite dag 4

Spraken we in ons blog van dinsdag nog over de nieuwe Exchange 2019, Microsoft heeft ook de nieuwe Office 2019 aangekondigd. Deze zal samen met Exchange 2019 in de 2e helft van 2018 “General Available” zijn.

OneDrive Files On Demand


Wat we ook in ons vorige blog besproken hebben is OneDrive Files On Demand en dat dit werkt in de laatste Windows insider build. Ondertussen hebben we een sessie gevolgd om wat meer informatie te verkrijgen, en samen met OneDrive Files on Demand zal er direct een Group Policy beschikbaar zijn welke via ADMx files is uit te rollen. Deze zijn te vinden in de setup directory. In de screenshots van vandaag zie je het verschil in dataverloop van de nieuwe On demand mogelijkheden vs de traditionele OneDrive client.

OneDrive Sharing

In de nieuwe OneDrive is delen gemakkelijker gemaakt en over alle platformen gelijk getrokken. Hierdoor is het voor Microsoft gemakkelijk om nieuwe functionaliteit toe te voegen. 1 van de dingen waar op dit moment aan gewerkt wordt is het kunnen delen van documenten middels een One Time Password (OTP) welke naar de externe gebruiker gemaild wordt. Hierdoor wordt het mogelijk voor interne gebruikers om samen te werken in documenten met externe gebruikers zonder daarvoor een account nodig te hebben op Microsoft Office 365 of Microsoft Online (Outlook/Live).

Outlook 2019

Microsoft heeft bekend gemaakt in 2018 voor Outlook aan 6 pilaren te gaan werken voor verbetering:

 • Quality
 • Collaboration
 • Trust
 • People
 • Intelligence
 • Ecosystem

Er zal o.a. een vereenvoudiging van de interface worden doorgevoerd, ook zal Outlook een suggestie doen van ontvangers bij het versturen van een email. Daarnaast worden er diverse verbeteringen doorgevoerd m.b.t. phishing en social threats. Cortana zal Outlook slimmer maken door o.a. het verzorgen van Time to Leave notifications, deze notifications laten je weten wanneer je moet vertrekken om op tijd aanwezig te zijn voor je afspraak, rekening houdend met de verkeersdrukte.

Passthrough Authentication
Zoals we vorig jaar in ons Ignite blog vermelden, en ook op YouMeet the Experts hebben verteld, komt Microsoft met een andere manier van Authenticeren voor Office 365 naar de lokale Active Directory. Deze oplossing zit ingebakken in de AADConnect software. Dit was in preview maar is sinds kort “General Available”. Als je meer informatie wilt of Passthrough Authentication iets voor jou omgeving is, neem dan contact met ons op.

Netflex @Ignite dag 2

Exchange (online)

Op de tweede dag van ignite is er geen keynote en beginnen we direct met een sessie, “Exchange Tips and Tricks”. Hierin volgt een aankondiging voor Exchange 2019. In de 2e helft van 2018 zal Exchange 2019 voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. Gezien de eerdere releases van Exchange is het waarschijnlijk dat Exchange 2019 in oktober 2018 uit zal komen. De preview zal midden 2018 al beschikbaar zijn.

Verder worden er in de sessie diverse tips gegeven voor Exchange 2016 zoals:

 • Exchange 2016 was incompatible met Exchange 2016 waardoor IIS crasthe na het configureren van een DAG. Dit is opgelost in KB3206632
 • Binnen IOS 11 zit een http/2 bug die er voor kan zorgen dat een mail niet te beantwoorden of door te sturen is vanuit de IOS native mail app of een andere active sync enabled mail app. Error “Cannot send mail. Message rejected by the server”. Een workaround is het uitschakelen van http/2 op Exchange.
 • Er zullen het komende jaar veel verbeteringen uitkomen mbt het delen van agenda’s en de beschikbaarheid over de verschillende devices. Nu is het al mogelijk om je agenda te delen vanaf elke Outlook applicatie en kun je via elke Outlook applicatie de gedeelde agenda’s openen. Om over deze nieuwe functies te beschikken dienen reeds gedeelde agenda’s opnieuw te worden gedeeld. Nieuw gedeelde agenda’s zullen de nieuwe functionaliteit al hebben.
 • Wanneer Office 365 / Exchange online de verzender van een bericht niet kan verifieren middels DKIM of SPF zal er een vraagteken (?) worden getoond in de foto van de gebruiker.

Afsluitend meld Microsoft nogmaals dat RPC over HTTP vanaf 21 oktober niet meer zal functioneren binnen Office 365. Indien dit nog gebruikt wordt dient dit omgezet te worden naar MAPI over HTTP.

OneDrive Files On Demand & Indexing.

Een andere sessie gaat over Onedrive for Business en wat we in de toekomst mogen verwachten. Microsoft laat zien hoe de nieuwe functionaliteit “Files on Demand” werkt. Met “Files on Demand” is het mogelijk alleen die bestanden van Onedrive for Business of Sharepoint te downloaden die voor jou werkzaamheden belangrijk zijn.
Degenen die de Microsoft Insider versie van Windows 10 installeren kunnen dit nu zelf al testen. Dit is dus een goed alternatief voor iedereen die nu verbinding maakt naar een SharePoint TeamSite middels WEBDAV. Zie voor meer info de screenshots.

In eerste instantie zal “Files On Demand” alleen handmatig instelbaar zijn. De verwachting is dat er in 2018 een Group Policy template zal komen voor OneDrive zodat instellingen centraal kunnen worden geregeld.

Wat betreft Indexing, OneDrive zal bestanden gaan indexeren, dus ingescande bonnetjes e.d. zijn met een paar keywords gemakkelijk terug te vinden. Voor verschillende extensies zal er een preview gegeven worden in de client. (Adobe Ilustrator, PDF etc.)

En we hebben weer een lekkere wandeling gemaakt vandaag:
12326 stappen
8,74KM
18 verdiepingen

Netflex @Ignite dag 1

Netflex is dit jaar weer aanwezig bij Microsoft Ignite. Dit jaar is het event in Orlando.

Aangekomen op vrijdagmiddag hebben we eerst de omgeving wat verkend. Orlando is bekend om zijn pretparken, maar omdat er vanuit Ignite al de mogelijkheid wordt gegeven om er 2 te bezoeken zijn wij op zoek gegaan naar alligators! Tijdens een airboat tour hebben we er meerdere mogen spotten.

Zondagavond hebben we een meeting van Microsoft bezocht waar we met andere partners en klanten uit Nederland gesproken hebben. Een leuk initiatief van Microsoft Nederland waardoor je een beetje bekend raakt met de andere Nederlanders die Ignite bezoeken.

Maandag begint Ignite dan echt en Microsoft start het event door het geven van een Vision Keynote.

Tijdens de Keynote spreekt Satya Nadella over “Digital Transformation”, dit is het thema voor de 2 conferenties die nu gehouden worden, Ignite en Envision.

Hierin geeft Satya een aantal speerpunten:
• Empower Employees
• Engage Customers
• Optimize Operations
• Transform Products.

Satya geeft aan dat Office 365 gestoeld is op “simplicity”, “unlocking creativity” en “Collaboration” in dynamische teams.

Microsoft is nog steeds bezig met het verbeteren van de Hololens. Er komt aan het einde van dit jaar een nieuwe versie van uit. Tijdens de keynote wordt getoond hoe Ford slim gebruik maakt van de Hololens bij het design van hun auto’s.

Bing for Business is momenteel nog in preview. Bing for Business geeft je de mogelijkheid om te zoeken in eigen data, heeft integratie met verschillende 3rd party databases, en slim kan zoeken dmv machine learning. Een private preview is beschikbaar via de volgende link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Als je de keynote volledig wilt zien, klik dan op de volgende link:
https://www.facebook.com/Microsoft/videos/10155103427648721/

Teams, Microsoft gaat groots inzetten op Microsoft Teams. Uiteindelijk zal teams Skype for Business gaan vervangen, de backend is hier al op voorbereid.

Eindstand maandag per persoon :
16514 stappen
11,3 km
17 verdiepingen

 

Finally! Sent Items behaviour control for User mailboxes in Exchange CU6.

From Exchange 2016 CU6 and for Exchange Online customers it is now possible to control the “Sent Items” behaviour of delegated User Mailboxes. This control is available for shared mailboxes since 2015.

How does it work?

Let’s say you have the following scenario:

 • Jack is the CEO of the company
 • Iris is a delegate on Jack’s mailbox; Iris has Send As rights on Jacks mailbox
 • When Iris sends an email as Jack, the mail will only be in Iris’s “Sent Items” folder.

With the new feature enabled, the email will not only be in Iris’s “Sent Items” folder but both Jack and Iris will have the message in their “Sent Items” folder.

How to enable these settings?

These settings have to be set via powershell and cannot be set via the EAC / o365 portal as with shared mailboxes.

To enable these settings for “Sent On behalf”:

Enable message copySent On Behalf of the delegator For emails Sent On Behalf of the delegator:

Set-Mailbox <delegator mailbox name> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

Disable message copySent On Behalf of the delegator For emails Sent On Behalf of the delegator:

Set-Mailbox <delegator mailbox name> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $false

To Enable these settings for “Sent As”

Enable Message copy:

Set-Mailbox <delegator mailbox name> –MessageCopyForSentAsEnabled $true

Disable Message copy:

Set-Mailbox <delegator mailbox name> –MessageCopyForSentAsEnabled $false

 

 

How to setup DKIM for Exchange

In this 3-part blog I will discuss SPF, DKIM and DMARC. In this second part of the blog I will discuss DKIM.

DKIM stands for DomainKeys Identified Mail.

To understand how DKIM works, you can best look at it like when you sign a letter that you send by snailmail. DKIM sets up a form of signing for email, a key is sent with the email, which can be  matched by the receiving party. If there is a match, then the signature of the email is genuine, and the email is forwarded to the receiving user. If there is no match, depending on the settings in the antispam tooling of the receiving party the email will be tagged as SPAM, deleted or just delivered.

DKIM for Exchange

For Exchange onPrem there is “Exchange DKIMSigner” this is a freeware tool, which can add DKIM signing to your emails. (https://github.com/Pro/dkim-exchange).

With this tool you can easily generate a private key, and it shows you the suggested DNS record.

Setting the DNS record.

Setting the DNS record for Exchange Onprem works a bit different from setting the DNS record for Exchange Online. With Onprem you put the public key in the DNS record, so the other party can pick it up, with Exchange Online you point to another microsoft address for the public key (see DKIM for Exchange Online below).

With Exchange Onprem you only need one cname record:

Host name:			selector1._domainkey.<domain>
Points to address or value:	<Public Key Information>
TTL:				3600

For Example:

Host name:			selector1._domainkey.netflex.nl
Points to address or value:	v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjj7VrGHGJJzySqziW0AVReVFoTqlMo5RSTmKwZ3Fd2XY9QkJ21xweKEsxLFzSsAZiABIcAwZmWtLFlBac/CttlA6R2xA5vwZLNW5iiFhGmzOG+mi/S3aDCF7cOIuVG4G3tBh7dmdT6WwYn8SiLX3BEAjBtT2vEjiyfln4VaLet8z6+eEZvzClGBf7cQ59uKZogKycgq9fGwLseU30ckLXMWVk2ij9C978sUAL/TquyA6Xs86pozO2eD+N+yEba2hWv7ueqW6lfsQJxGWew79VWDLINWjnvFWijYDpNQL0wU6CXDCfWhCfhjenx2KHco/WoFk1y2/oXAFygeSrwyUVwIDAQAB
TTL:				3600

After the DNS record has been created, you can restart the Transport service via the DKIM Signer application, and all your emails will be signed.

DKIM for Exchange Online

When you are using Exchange in the cloud or “Exchange Online”, DKIM is build into the o365 portal. You can find it in the “Exchange Management portal” under “Protection”, “dkim”.

Before you can enable DKIM on your o365 tennant, you need to add 2 cname records to your DNS:

Host name:			selector1._domainkey.<domain>
Points to address or value:	selector1-<domainGUID>._domainkey.<initialDomain> 
TTL:				3600

Host name:			selector2._domainkey.<domain>
Points to address or value:	selector2-<domainGUID>._domainkey.<initialDomain> 
TTL:				3600

For example:

Host name:			selector1._domainkey.netflex.nl
Points to address or value:	selector1-netflex-nl._domainkey.Netflexbv.onmicrosoft.com 
TTL:				3600

Host name:			selector2._domainkey.netflex.nl
Points to address or value:	selector2-netflex-nl._domainkey.Netflexbv.onmicrosoft.com
TTL:				3600

After you have added these DNS-records, you can enable DKIM in Exchange Online, and it works.

MessageSystems.com has a very cool and grandma-approved 😉 infographic on the subject:

Next time I will discuss DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance.

More information about DKIM you can find at:

http://dkim.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail

 

How to setup SPF, DMARC and DKIM for Exchange.

Since years there are some extra “settings” you can set to make sure your email does not get tagged as SPAM, as the other party can check if the email comes from a legitimate source.

There are some things you can do to make sure your email does not get tagged as SPAM:

 • Do not get blacklisted.
 • Make sure your server is not an open relay.
 • Setup an Sender Policy Framwork (SPF)
 • Setup a Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) policy
 • Setup DomainKeys Identified Email

 

In the coming blogs I will write about how to setup SPF, DKIM and DMARC for an exchange system.

serveimage

(SPF) Sender Policy Framework.

The Sender Policy Framework is published in 2006 by the IETF and made a standard in 2014. Originally called Sender Permitted From. The framework is setup to minimize the amount of spam coming in. In the SPF record you create you let the receiver end know from which ip-address or range of ip-adresses email sent by your organization can originate from. If the sending host is not in the SPF record, receiving mailservers can block the mail completely or mark it as spam.

An SPF record is setup in your DNS. It’s a TXT record.

There are lots of sites on the internet that test your spf record, lets have a look at our (Netflex.nl) SPF record:

v=spfl include: netblocks.mimecast.com include:spf.protection.outlook.com include:spf.exclaimer.net -all Prefix Type version include include include all Value s Pfl netblocks_mimecast.com Prefix Desc Pass Pass Pass Fail Description The SPF record version The specified domain is searched for an •alloW_ The specified domain is searched for an •alloW_ The specified domain is searched for an •alloW_ Always matches. It goes at the end of your record. (From http://mxtoolbox.com/spf.aspx)

The first part of the spf record indicates the version of SPF: spf1

Then there are some includes, these are the domains that are searched for an allow when an email is accepted by a foreign server. The last option is -all, ?all or ~all depending if the email should:

Pass (+all)

Fail (-all)

SoftFail (~all)

Neutral (?all)

Result

Explanation

Intended action

Pass

The SPF record designates the host to be allowed to send

accept

Fail

The SPF record has designated the host as NOT being allowed to send

reject

SoftFail

The SPF record has designated the host as NOT being allowed to send but is in transition

accept but mark

Neutral

The SPF record specifies explicitly that nothing can be said about validity

accept

None

The domain does not have an SPF record or the SPF record does not evaluate to a result

accept

Our spf record is pretty strict and fails every email that does not fall in any of the includes. If you set up a spf record for the first time and do not know if every domain is accounted for in the spf record, you can set the qualifier to a setting that is less strict.

One of the best ways to create a good spf record for your environment is to check which sites sent mail for your domain, and then use a spf calculator, like the one on www.spfwizard.net

When you have created a well-defined spf record, go to your hosting provider and create a TXT record on their server with the appropriate settings.

To test your spf record you can use:

http://www.kitterman.com/spf/validate.html

I will discuss DKIM in my next blog.

Do you need to enter your mail-address every time you go to Sharepoint? Not anymore!

SharePoint

When ADFS is deployed and users are browsing to sharepoint online without configuring auto-acceleration users are required to provide their username before the can enter their Sharepoint environment.

Continue Reading

Show Active Directory Group Membership

powershell

Sometimes it could be handy to save all members of an AD group to a text file.
This simple script will display all members of an Active Directory group on screen and mail the result to the logged in user (user@domain.com) if desired.

Continue Reading

Copy Active Directory user group membership

powershell

Sometimes when a new user is added to a team he or she needs all, or a selection of the Active Directory groups his colleagues are member of. Unfortunately, this can’t be done with the native Active Directory tools. To overcome this, I made a Powershell script to (selectively) copy Active Directory user group membership from one user to another.

Continue Reading

Monitor File Cluster Resources

powershell

When a (file) cluster resource failover occurred it is not always desirable to do an automatic failback (you probably would investigate the reason for the failover before performing a failback of the resources). Because of this I have created a Powershell script for use with file clusters to monitor file cluster resources, it works pretty much like the Powershell script I made for monitoring Exchange Database failovers (https://netflex.nl/exchange-database-activation-preference ).

The Powershell script monitors the preferred owner of a resource. In the event the Powershell script detects a resource is not running on the preferred owner, the Powershell script will send an email alert to a predefined recipient.

Continue Reading

Scroll to Top